محفل علمی و روشی “در محضر خورشید” مشهد مقدس

در محضر خورشید مکتب اسلامی یک مجموعه مردمی است و در راستای تحقق تزکیه و تعلیم توحیدی و خانواده محور فعالیت می‌کند. در همین راستا در...

ادامه مطلب

موقوفه جهاد و مقاومت مکتب اسلامی حاج قاسم سلیمانی

وقف برای جبهه جهاد و مقاومت

موقوفه جهاد و مقاومت از زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی توسط مکتب اسلامی تاسیس شد. این موقوفه که شامل زمین، باغ و آب کشاورزی است وقف شده ...

ادامه مطلب