نظم و برنامه ریزی در مکتب اسلامی

نظم و برنامه‌ریزی در مکتب اسلامی

نظم موردنظر مکتب اسلامی، نظم الهی و برنامه‌ریزی توحیدی و نظم بر
اساس جوشش از درون است.
نظم و برنامه‌ریزی باید توحید محور باشد نه یک نظم مادی و ماشینی که
محوریتش فقط راندمان بالا و بازدهی بیشتر در مسائل مادی است.

ادامه مطلب

تبیین روش های اجرایی مکتب اسلامی + فایل صوتی

در یک روز مکتب اسلامی چه می گذرد؟روش برگزاری حلقه قرآن مکتب اسلامی چگونه است؟ویژگی های منحصر به فرد حلقه قرآن مکتب اسل...

ادامه مطلب

در مکتب اسلامی نظم چه جایگاهی دارد؟

نظم یک مساله فطری و توحیدی یا مادی و ماتریالیستی؟نظم از مقوله‌هایی است که در تربیت باید به آن توجه داشت لکن نکته‌ای ...

ادامه مطلب

نگاه مکتب اسلامی به مدرک تحصیلی چیست؟ آیا اعضای مکتب اسلامی مدرکی هم می‌گیرند؟

اصل مدرک‌گرایی و آموزش برای اخذ مدرک امری ناپسند است، نظام آموزشی کنونی مدرک را در اولویت اوّل قرار داده بی‌توجه ...

ادامه مطلب

تبیین مسئله “تعامل یا تفاهم؟” در مکتب اسلامی + فایل صوتی

مکتب اسلامی در مواجهه با ساختار های موجود و نهاد های مشابهتعامل یا تفاهم؟!مکتب اسلامی آماده تعامل با همه ساختار های ...

ادامه مطلب

تبیین اجمالی مبانی مکتب اسلامی + فایل صوتی

در فایل صوتی زیر خواهید شنید: تاریخچه مکتب اسلامی اهداف و مبانی مکتب اسلامی برنامه ها روش های اجرایی مکتب اسلامی

ادامه مطلب

مکتب اسلامی کجاست؟ بخش دوم (شیوه یادگیری خواندن و نوشتن)

کلاس اوّلی های مکتب اسلامی، در کمترین زمان و با کمترین مشق، خواندن و نوشتن را فرا می گیرند. در مکتب اسلامی به جای اینکه به کلاس اوّلی‌ه...

ادامه مطلب