رسانه, فیلم

روزگار مکتب (قسمت دوم)

«روزگار مکتب» نام فیلمی است که قرار است در چند قسمت به روایت مبانی و روش های مکتب اسلامی به زبانی صمیمانه بپردازد.
روزگار مکتب در دیدار اولش به سراغ حکمت جویان مکتب اسلامی سبزوار رفته و با آن ها به گفت و گو نشسته است.

دیدگاهتان را بنویسید