مکتب اسلامی

علم اسلامی

قرآن محوری در مکتب اسلامی

کوری عصاکش کور دیگر بُوَد!

بعضی مبنای کارشان اندیشه های فلان اندیشمند خارجی _ با اسم‌های خیلی سخت _ یا داخلی است. خُب درست. بعضی دیگر بر اساس تجربه عمل می‌کنند. خُب درست. امّا ما،…

ادامه مطلب
علم اسلامی و توحیدی چیست؟

“علم اسلامی و توحیدی” دقیقاً چیست؟

زمانی که از "علم توحیدی" صحبت می‌کنیم به گزاره‌های زیر باید توجه کرد: علم توحیدی محور و رأسش وحی است. عقل هم شأنی وحیانی دارد و نمونه‌ی تمام و کمال…

ادامه مطلب
آنلاین تماس بگیرید
Powered by