انتشار نسخه اول نرم افزار تلفن همراه “مکتب اسلامی”

نسخه اول نرم افزار تلفن همراه "مکتب اسلامی" منتشر شد. توجه کنید که این نرم افزار در حال تکمیل است و شما با نصب این نرم افزار در توسع...

ادامه مطلب

آموزش مزاج شناسی تخصصی و کاربردی، همراه با آموزش غمز در شیراز

این دوره به صورت حضوری و رایگان در شهر شیراز برگزار می شود، زمان برگزاری دوره مهرماه 1399 است که پس از ثبت نام و تکمیل ظرفیت کلا...

ادامه مطلب