خواندن و نوشتن در مکتب اسلامی

تبیین روش خواندن و نوشتن مکتب اسلامی در مشهد مقدس

مکتب اسلامی به مناسب روز مباهله و هفته خانواده برگزار می‌کند: تببین روش مکتب اسلامی در خواندن و نوشتن با حضور خانواده‌های با تجربه در...

ادامه مطلب

مکتب اسلامی کجاست؟ بخش دوم (شیوه یادگیری خواندن و نوشتن)

کلاس اوّلی های مکتب اسلامی، در کمترین زمان و با کمترین مشق، خواندن و نوشتن را فرا می گیرند. در مکتب اسلامی به جای اینکه به کلاس اوّلی‌ه...

ادامه مطلب