ثبت نام جلسه تبیین مجازی مکتب اسلامی برای ایلام

جهت شرکت در جلسه مجازی تبیین مکتب اسلامی فرم زیر را تکمیل نمایید.   این جلسه روز شنبه ۹ اسفندماه ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.  ...

ادامه مطلب