مکتب اسلامی قم تهران اصفهان

گردهمایی خانواده‌های مکتب قم، تهران و اصفهان

نشست راه رسیدن به تمدن اسلامی در قم المقدسه با حضور خانواده‌های مکتب اسلام قم، اصفهان و تهران همزمان با بعثت پیامبر اکرم صلی الله علی...

ادامه مطلب