نکته

به عمل کار برآید!

میدان و عرصه های واقعی

آیا دکتری مکانیک دارید ولی نمی‌توانید حتی بنزین بزنید؟
آیا مهندس کشاورزی هستید اما کاشت سبزه عید، بلد نیستید؟
آیا دکتری روانشناسی دارید و از بیکاری افسرده شده اید؟
متأسفیم… اما برای فرزند خود فکری کنید:
https://rahetamaddon.ir/tag/عرصه-های-واقعی/

اشتراک‌گذاری در
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments