پاسخ‌های کوتاه درباره مکتب اسلامی

مکتب اسلامی جایگزین مدرسه است؟

مکتب اسلامی مدرسه نیست و قرار هم نیست یک مدرسه خوب باشد و از اساس با مدرسه تفاوت دارد؛ ولی بچه‌هایی که در برنامه‌های مکتب اسلامی شرکت می‌کنند احتیاجی به حضور در مدرسه ندارند چراکه تمام وقتشان در محیط های می‌گذرد که مکتب اسلامی و خانواده برایش تعریف می‌کند و از طرفی هم مستغنی از برنامه‌های آموزشی و درسی مدارس خواهند شد.
کما اینکه طبق قانون اساسی و قوانین وزارت‌خانه آموزش و پرورش نیز این اختیار برای افراد وجود دارد که نوع تحصیل‌شان را انتخاب کنند و به هر شکلی که می‌خواهند تحصیل را دنبال کنند.
یادداشت اختصاصی دکتر حمیدرضا بهروزی را پیرامون قانون تحصیل اینجا بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید