استان محل سکونتشماره تماس
خراسان رضوی
خراسان شمالی
سمنان
۰۹۰۱۱۲۹۷۱۴۹
خراسان جنوبی۰۹۳۹۰۴۳۸۸۰۹
تهران
البرز
۰۹۲۲۲۰۲۱۱۲۰
فارس
بوشهر
خوزستان
یزد

۰۹۳۵۵۲۰۲۰۴۷
سیستان و بلوچستان
چهارمحال و بختیاری
کهگیلویه و بویراحمد
۰۹۹۱۰۴۸۲۶۱۹
زنجان
اردبیل
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
۰۹۳۳۱۱۳۹۵۳۴
ایلام
قزوین
کردستان
همدان
۰۹۰۱۰۴۳۹۲۳۳
قم
کرمان
۰۹۱۵۷۲۷۶۲۵۸
مازندارن
گلستان
گیلان
۰۹۳۹۴۲۰۲۴۹۱
لرستان
کرمانشاه
۰۹۱۹۵۴۱۰۹۳۱
هرمزگان۰۹۰۳۸۱۹۸۳۳۷
اصفهان
مرکزی
۰۹۳۳۰۹۸۵۱۵۹
سایر شماره ها جهت تماس۰۹۱۹۱۴۸۲۱۵۰
۰۹۰۱۱۲۹۷۱۴۹
۰۹۳۷۹۹۷۷۰۵۶
۰۹۳۵۳۳۷۵۱۵۹